Meistä lyhyesti

Hoivanet syntyi vuonna 2007 ajatuksesta luoda 24/7 avoinna oleva verkkopalvelu, joka toimisi perheille helposti tavoitettavana luotettavien ihmisten turvaverkkona. Monien vaiheiden jälkeen Hoivanetin omistajana toimii nykyisin suomalainen 25-vuotias perheyhtiö Sivina Oy.

Missiomme

Haluamme tehdä sinun arjestasi helpompaa

Perheen arjen pyörittäminen on aikamoista taiteilua ja siihen on tärkeä saada tarvittaessa apua.  Sukulaisten turvaverkot ovat kuitenkin usein yllättävän etäällä, eikä naapuriavun varaankaan voi arkeaan rakentaa. Jokainen perhe ansaitsee meidän mielestämme ”ylimääräisen perheenjäsenen”, jonka puoleen kääntyä 24/7.

Meidän missiomme on tehdä perheesi elämästä joustavampaa ja helpompaa.


Toimintafilosofiamme

Kodissa kodin tavalla

Ymmärrämme, että päästäessäsi meidät kotiisi ja luottaessasi lapsesi hoivaamme haluat varmistua siitä, että kuuntelemme ja toimimme huomaavaisesti juuri teidän perheenne lähtökohdat huomioiden. Olemme tiivistäneet toimintafilosofiamme lauseeseen ”kodissa kodin tavalla”. Haluamme kohdata jokaisen perheen ja lapsen ainutlaatuisena.


Arvomme

Vastuullisuus ja eettisyys toimintamme peruskivinä

Haluamme toimia vastuullisena työnantajana ja aktiivisena yrityskansalaisena. Vaalimme yleisesti eettisiä toimintatapoja ja uskomme, että avoin toimintamallimme herättää luottamusta sekä asiakkaissamme että omissa työntekijöissämme.

Ammattitaitoisuus – Koulutamme työntekijämme ja tarjoamme heille mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen. Ammatillinen osaaminen näkyy tietotaitona, empatiana sekä läsnäolo- ja vuorovaikutustaitoina.

Luotettavuus – Hoitotyössä luottamus on kaiken perusta. Haluamme olla perheille kuin luotettava perheenjäsen. Ymmärrämme, että luottamus on ansaittava.

Aitous – Arvostamme aitoutta. Meille aitous on uskallusta olla kokonaisvaltaisesti oma itsensä ja kykyä arvostaa muita ihmisiä sellaisina kuin he ovat.

Yhteisöllisyys – Uskomme verkostoihin ja yhteisöllisyyden voimaan. Haluamme myös yhdistää ihmisiä toisiinsa, luoda verkostoja. Yhdymme sanontaan: ”It takes a village to raise a child” (tarvitaan koko kylä kasvattamaan lapsi).