Tuet ja vähennykset

Tuet ja vähennykset, joita suomalainen yhteiskunta tarjoaa, helpottavat lapsiperhepalveluiden hankkimista. Kotitalousvähennys on tukimuodoista joustavin. Se soveltuu lähes kaikkiin kotiin tuotaviin palveluihin. Kotitalousvähennystä voi saada riippumatta siitä, tarvitaanko apua täysipäiväisesti yhdeksi kuukaudeksi vai säännöllisesti muutamia tunteja viikossa. Yksinkertaistettuna, tuen osuus on 60% palvelun alvillisesta hinnasta. Vuodesta 2015 alkaen kotiapua (pääasiassa lastenhoitoapua) on voinut saada myös kunnan tarjoamalla palvelusetelillä. Sosiaalihuoltolain uudistaminen velvoittaa kunnat tarjoamaan matalan kynnyksen apua haasteellisessa elämäntilanteessa oleville perheille . Tämä on toteutettu useissa kunnissa palvelusetelimallilla. Palvelusetelin arvo vaihtelee kunnittain – pääkaupunkiseudulla perheen omavastuuksi muodostuu noin 2-10€/h.

Lue alta lisää Hoivanetin palvelumuotoihin soveltuvista tuista:

Palvelusetelit (lapsiperheiden kotipalvelu)

Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista tilata kunnan myöntämällä palvelusetelillä. Kotipalvelun kautta perhe saa käytännön apua, kuten lastenhoitoa ja -kasvatusta, sekä kodinhoitoon liittyvää apua. 

Hoivanet toimii palveluntuottajana lapsiperheiden kotipalvelussa Helsingissä, Espoossa, Kirkkonummella, Tampereella ja Vantaalla. Lisäksi tuotamme lasten ja nuorten omaishoitajien sijaistusta Tampereella. Espoossa ja Tampereella on käytössä  palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä, jonka avulla voi tehdä mm. omaa tunti- ja vuoroseurantaa. 

Lapsiperheiden kotipalvelun hinta perustuu Hoivanetin ja kunnan tai kaupungin kanssa sopimaan hintaan. Lisätietoja saat Lapsiperheiden kotipalvelu -sivulta.

Kotitalousvähennys (lastenhoito, sairaan lapsen hoito)

Voit hakea kotitalousvähennystä käyttämistäsi Hoivanetin palveluista omassa verotuksessasi jälkikäteen. Palvelujen maksamiseen osallistunut lähinomainen voi myös hyödyntää kotitalousvähennystä.

Vuonna 2024 kotitalousvähennys on 60 % laskutetusta hoitajan tuntihinnasta. Kotitalousvähennyksessä on 100 euron omavastuu ja kotitalousvähennyksen yläraja on 3500 euroa / henkilö / vuosi.

Kotitalousvähennykseen oikeuttaa Hoivanetin lastenhoitajan ja avustajan tekemä työ, mutta tietyt etuudet voivat estää kotitalousvähennyksen saamisen. Näitä etuuksia ovat esim. kotihoidon tuki ja omaishoidon tuki. Kotitalousvähennyksestä saat lisätietoja Verottajan sivuilta tai omasta verotoimistostasi.

 

Lisätietoja